Un poc de tot

Llorenç Cloquell actuant a Baleàrix i Can Bum